CIRKUSSKOLA

Pedagogisk verksamhet

inom Skapande skola

fritidsaktivitet/skollov

Cirkusskola: Inte bara cirkuskonster

Tränar-samarbete, att våga, socialt samspel, problemlösning, respekt för människan och material, konkreta mål och synbara resultat av egen kraft.

Cirkusskola

 Som prova på dag eller - Tema vecka

 

 

Prova på dag

Barnen får vara cirkusartister och prova på cirkuskonster under 3 timmar. Vi har all rekvisita och material som behövs.

Deltagar antal: 25

Tema vecka

Barnen gör sin egen cirkus föreställning. Vi står till  förfogande 3 tim/dag med undervisning i cirkuskonster ,        (se nedan) utförande och presentation av nummer och sammansättningen av cirkusföreställningen

Deltagar antal: 25

 O Pröva på:Akrobatik, Clowneri, Lindans, Jonglering,

Rolla - rolla, Enhjuling, Scenträning.

 O  Vi har: Erfarenhet, material, rekvisita och scenografi till föreställningen.      

 O  Vi behöver:Gymnastiksal, rymlig lokal

Vårt mål och syfte

att med skolan locka fram barnens egna ideer och skapar lust genom att ha ett nära och konkret mål att arbeta sig fram till, sin egen föreställning!

info@duodanzeros.com       

070 290 39 80

 

Cirkusskola på Kroppkärrsskolan

Start 1/10 Kl:17:00 - 18:30

Från 8 år

anmälan info@duodanzeros.com