CIRKUSSKOLA

CIRKUSSKOLA


På cirkusskolan arbetar vi med kroppen och olika cirkusdicipliner. Vi arbetar även med mod, tillit, sammarbete, problemlösning, matte, teknik, respekt och inte minst TÅLAMOD.


CIRKUS ger ett historiskt perspektiv ända ifrån antiken, ett kulturarv och en modern tolkning i nycirkus. Nycirkusen har genom sin blandning av klassiska cirkuskonster, modern musik, dans ochuppträdande karaktärer skapat ytterligare en dimension av cirkus som SCENKONST.


Ett cikusskolepass bör vara från 120 min. Beroende på målsättning och antal deltagare utformar vi tillsammans vad vi ska arbeta med.


Möjliga konster är:

Akrobatik

Jonglering

Balansbäda (Rolla-rolla)

Lindans

Clown

Enhjuling


Om målet är en avslutande föreställning kompleteras cirkusskolan med skapande av nummer, scenträning, presentation och genrep innan det är dags för PREMIÄR.